Komissiózás részműveletei

A WebLogTrade - Hungaria wikiből

Téma: A komissiózás részműveletei

Feladat:
Egy logisztikai szolgáltató központ a szakmai tevékenysége alapján felkérte Önt, hogy vállalkozói tevékenység alapján dolgozza ki ennek a központnak a raktár irányítási rendszerét. A folyamatmodulban szerepeljen az élőmunka-ráfordítás és a komissiózás közötti kapcsolat! Vázolja föl a komissiózás részműveleteit, területét, az elérési utakat! A vezetés célszerűnek találja a darabáru-raktározási rendszerek továbbfejlesztését is.

Kivonat:
1. A raktár irányítási rendszer jelentése és mechanizmusa

2. A komissiózás fogalma, részműveletei

3. Egylépcsős és kétlépcsős raktározási rendszer

4. Az árueladás centralizált és decentralizált folyamata

5. A komissiózás helyszíne

6. Darabáru-raktározási rendszer működési mechanizmusaTopic:


Abstract:Kifejtés:

Tartalomjegyzék

A raktár irányítási rendszer jelentése és mechanizmusa

Raktározás: az áru átmeneti tárolása minőségi és mennyiségi veszteség nélkül. A raktárak irányítási rendszerének feladata a betárolás, a készletezés és kitárolás folyamatának nyomon követése, az árukészlet naprakész nyilvántartása. Ezen felül a raktáron belüli folyamatok követése. Pl.: csomagolás, mérés, címkézés, stb... Az irányítás folyamata lehet hagyományos, azaz kartotékos rendszerű, vagy korszerű, számítógéppel vezérelt. A kettő között átmeneti megoldás is lehetséges.

Napjainkban a kartotékos rendszer csak nagyon kis egyedi raktárakban engedhető meg. A gyors, elvileg tévedhetetlen raktári tevékenység számítógépes irányítást igényel. A kartotékrendszer manuális (kézi) folyamat. A rendszerben két fő adatcsoportot kell rögzíteni, két példányban. Az egyik csoport az áru jellemzőit, a másik a tárolási adatokat (koordinátákat) tartalmazza. Az egyik kartoték az árura – áruegységre - kerül míg a másik a központi kartoték tárolóba. A tárolóban valamilyen elv szerint sorba rendezik azokat. Alfabetikusan, árucsoport, beérkezés dátuma, stb… szerint.

Számítógépes irányítási rendszer. Ebben az esetben az áruval kapcsolatos minden adatot számítógépen rögzítenek, tárolnak. A kapott utasítások alapján a gép nyomtatja ki a be- illetve kitárolással kapcsolatos dokumentumokat. Ezek kézhezvétele után a raktári személyzet elvégzi a szükséges feladatokat. Fejlettebb változatában vezeték nélküli adatátvitellel történhet a program vezérelt anyagmozgató gépek irányítása. Az ilyen rendszerekhez egyértelműen vonalkódos áru (csoport) azonosítás tartozik.

A komissiózás fogalma, részműveletei

A komissiózás (komissionálás) a raktárban található egyes áruféleségek összeválogatását jelenti a beérkezett megrendelések alapján. A raktárba egynemű (homogén) áruk érkeznek nagy tételben, szállítási csomagolásban. A raktárban ezeket felbontják. A folyamat során az egyes felbontott tételekből megrendelői rakományokat állítanak össze.


A folyamat megvalósítása előkészítés szerint lehet statikus vagy dinamikus.

  • Statikus, ha a folyamatot végző személy „keresi fel” az árut a raktárban.
  • Dinamikus, ha a nagytételű árut egy kezelési térben halmozzák fel és ott történik az összeválogatás. Az előbbi sokkal elterjedtebb.

A komissiózás folyamata, részműveletei

Az összeállítást végző dolgozó átveszi a megrendelési listákat. Jól szervezett raktárakban a listák az áruk elérésének optimális sorrendjében vannak feltüntetve. Egy megrendelő esetében több rakomány is készülhet. Oka az áruk össze nem rakhatósága lehet (vegyi anyag-élelmiszer). A rakomány összeállítása után ellenőrzésre van szükség. Árufajta, mennyiség, sértetlenség, szavatosság stb... Következő lépés az egységrakat rögzítése az egységrakomány képző eszközön. Pl.: pántolás, fóliázás. Utána a kitárolás dokumentálása, azaz a készletváltozás könyvelése.

Egylépcsős és kétlépcsős raktározási rendszer

A komissiózást, a kiszállítási egységek összeállítását többféle stratégiával (tervezés, szervezés) lehet végrehajtani. Lehet egy- illetve kétlépcsős.

  • Az egylépcsős rendszer estében a dolgozó a megrendelői lista alapján járja végig a tároló helyeket. Függetlenül attól, hogy a raktár mely részében találhatóak. Fejlett rendszer esetében a lista optimális útvonalat tartalmaz. Viszonylag kis forgalmú raktárak (10-20 kiszállítási egység) alkalmazzák.
  • A kétlépcsős rendszer esetében az egyes áruféleségek tételeit a gyűjtőterületen halmozzák fel. Első lépcső. Ezt követően a felhalmozott árucsoportokat helyezik a megrendelés szerinti rakatba. Ez a második lépcső.

Az árueladás centralizált és decentralizált folyamata

A centralizált kifejezés központosítást, míg a de centralizált szétosztott árueladást jelent. A centralizált esetben a vevő keresi fel az előállító üzemet. Ott nagy tételben, egységrakományokban vásárolja meg az árut. Az ilyen módon vásárlók általában a nagykereskedők. Megállapodás alapján a szállítás és költsége bármily módon megosztható. Előnye a nagytételű értékesítés, fajlagosan olcsó szállítás. Hátránya az alacsony eladási ár. A nagykereskedő ezt követően végzi a megrendelések alapján történő komissiózást. A decentralizált esetben a gyártó, vagy megbízottja kiskereskedelmi üzlethálózatot működtet. Kínálatával - fogyasztói csomagolásban- „elébe megy” a potenciális fogyasztónak.

Előnye: a közvetlen fogyasztói kapcsolat, magasabb haszon. Több kereskedelmi lépcső kiiktatható. Pl. Tesco, OBI.
Hátránya: meg kell szervezni az elosztási logisztikai hálózatot.

A komissiózás helyszíne

A komissiózás helyszíne egyértelműen a raktárhelyiség. A megrendelői készlet összeállítása többféle módon történhet. Egyik, hogy az összeállítást végző dolgozó – a megrendelés alapján - végig járja a tároló területet. A raktár berendezkedése szerint ezt teheti hurok vagy fésűs módszerrel. A hurok módszer csak egyirányú anyagmozgatást igényel. A fésűs módszer esetében az anyagmozgató berendezéssel többirányú mozgást kell végezni. Nagyobb mennyiségű áru és sok megrendelő, de kevés áruféleség esetén az áruosztályonkénti komissiózás a célszerű. Ebben az esetben a nagytételben csomagolt áruféleségeket egy kezelési területre (manipulációs terület) helyezik el. Ezt követően itt történik a megrendelések szerinti egységrakomány összeállítás.

Darabáru-raktározási rendszer működési mechanizmusa

A darabáru olyan küldemény, amelyet gyűjtőforgalomban továbbítanak bármely közlekedési alágazattal. Mérete, tömege korlátozott. Bizonyos áruféleségek tulajdonságaik miatt ilyen formában nem továbbíthatóak.
Ezek: élőállat, szóródó tömegáru, hűtést- fűtést igénylő áruk, más áruval össze nem rakható áruk. A darabáruk a raktárakban egyedi és egységrakományba foglaltan jelenhetnek meg. A darabárukat a felvételi raktárakban áramlási irány szerint csoportosítják.

Természetesen figyelemmel az összerakhatóságra, valamint az áru kézbesítési sorrendjére. A darabáru továbbítás módja, végrehajtása napjainkban a csomagküldő szolgálatok tevékenységében testesül meg.Tartalom: zsibimaty {kukac} freemail.hu
Szerkesztés, ábrák: ambrus14 {kukac} gmail.com

Hasznos linkek

http://hu.wiki.weblogtrade.eu/Ell%C3%A1t%C3%A1si_l%C3%A1nc_menedzsment

Forrás

Prezenszki József - Logisztika I - II.

Logisztikai Fejlesztési Központ 2002

Adatlap

Célcsoport és előfeltétel

logisztikai ügyintéző, logisztikai műszaki menedzserasszisztens

logisztikai alapismeretek, áruismeret, csomagoló anyagok

Szakterület

logisztika, fuvarozás, szállítmányozás, kereskedelem

Idő

6x45 perc

Módszer

egyéni tanulás, okmány kitöltés

Szükséges eszközök

internet kapcsolat, okmány minták

További információk

Tanulási zavart segítő:  IGEN

Többlet idő szükséges: IGEN

Kapcsolódás más szakmához: IGENSzemélyes eszközök